پارسیس تحلیل
1400/01/16
19:32
#فصلی #خساپا مقایسه فروش فصلی در نماد خساپا نشان میدهد که این شرکت در 3 ماهه چهارم مبلغ 6914 میلیارد تومان فروش داشته است. این بدان معنی است که...

#فصلی #خساپامقایسه فروش فصلی در نماد خساپا نشان میدهد که این شرکت در ۳ ماهه چهارم مبلغ ۶۹۱۴ میلیارد تومان فروش داشته است.این بدان معنی است که فروش شرکت در زمستان نسبت به پاییز رشد فصلی ۷۲ درصدی را داشته است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0