تکنیکال ثنایی
1400/08/30
11:28
#بایننس روزانه #BNB به دید بلند مدت وبا در نظر گرفتن شکست سقف تاریخی با توجه به روند غالب صعودی میتواند در کیف پول ذخیره کرد.2011/11/21

#بایننس روزانه


#BNB


به دید بلند مدت وبا در نظر گرفتن شکست سقف تاریخی با توجه به روند غالب صعودی میتواند در کیف پول ذخیره کرد.۲۰۱۱/۱۱/۲۱انتهای خبر

0
0