کدال۳۶۰
1399/09/03
17:25
#تکمبا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت کمباین سازی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 169,472 میلیون ر...

#تکمبا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت کمباین سازی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۱۶۹,۴۷۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۱٪ افزایش داشته است.▪️«تکمبا» با سرمایه ثبت شده ۱,۷۲۳,۰۲۷ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۳۵۵,۳۸۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۳ ۱۷:۲۵:۰۲ (۶۹۶۴۰۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0