سیگنال رانتی
1399/08/19
10:36
متاسفانه امروز حقوقی در صف فروش فولاد میفروشد روزی که بازار به حمایت نیاز دارد

متاسفانه امروز حقوقی در صف فروش فولاد میفروشد روزی که بازار به حمایت نیاز دارد


انتهای خبر

0
0