بولتن اقتصادی
1399/08/21
19:08
ارزش سهام عدالت من (۲۱ آبان ماه) 🔹امروز در مقایسه با روز گذشته، ۱.۰ درصد (۹۳هزار تومان) افزایش یافت. 🔹ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی س...

ارزش سهام عدالت من (۲۱ آبان ماه)🔹امروز در مقایسه با روز گذشته، ۱.۰ درصد (۹۳هزار تومان) افزایش یافت.


🔹ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۴۴۲هزار تومان و ۱۷ میلیون و ۷۸۴هزار تومان رسید.


🔹با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۶۶۵هزار تومان رسیده است.

انتهای خبر

0
0