کانال کدال
1399/11/08
15:33
📊 نماد : کحافظ 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت: کارخانجات کاشي و سراميک حافظ 🔸 افزایش سرمایه ...

📊 نماد : کحافظ📑 موضوع: پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🏭 شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ🔸 افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۶۸۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۱,۴۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال🔷 میزان افزایش سرمایه: ۳۶,۷۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه: ۲۵۰ درصد🔰 منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ۳۶,۷۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال✳️ قیمت تیوریک سهم : ۴,۵۰۲ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۱۳,۲۶۰ (ریال) و افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۴,۵۰۲ ریال می باشد.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#کحافظ #افزایش_سرمایه #پیشنهاد_هییت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۴:۴۴:۲۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0