بورس امروز
1399/08/11
17:16
‌‌❇ انتظار نفروختن «دارا دوم» از سوی حقوقی‌ها منطقی نیست 🔹دبیر کانون کارگزاران معتقد است که تصور اینکه حقوقی‌ها در بازار منفی نباید بفروشند، اشتبا...

❇ انتظار نفروختن «دارا دوم» از سوی حقوقی‌ها منطقی نیست🔹دبیر کانون کارگزاران معتقد است که تصور اینکه حقوقی‌ها در بازار منفی نباید بفروشند، اشتباه است.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0