مهندسی مالی
1399/10/29
11:06
میانگین نسبت سود به قیمت سهام در دنیا P/E در بیشتر کشورهای توسعه یافته در ایده آل ترین حالت نسبت سود به قیمت بالای ۱۰ میباشد آمریکا ۱۱ ژاپن ۱۲.۵ ...

میانگین نسبت سود به قیمت سهام در دنیا


P/Eدر بیشتر کشورهای توسعه یافته در ایده آل ترین حالت نسبت سود به قیمت بالای ۱۰ میباشدآمریکا ۱۱


ژاپن ۱۲.۵


سوید ۱۴


آلمان ۹انتهای خبر

0
0