نوآوران امین
1399/09/04
16:26
ایران دارو (#دیران) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ✅افزایش ۲.۰۸ درصدی فروش آ...

ایران دارو (#دیران)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰✅افزایش ۲.۰۸ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۶.۹۸ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با آبان ۱۳۹۸


✅رشد ۱۳۳.۷۱ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0