بولتن اقتصادی
1399/09/07
14:34
تغییر روند تجارت ایران و ترکیه 🔹 تحریم‌های دولت آمریکا و شیوع همه‌گیری ویروس کرونا تغییرات چشمگیری را در روابط تجاری ترکیه و ایران به همراه داشته ...

تغییر روند تجارت ایران و ترکیه🔹 تحریم‌های دولت آمریکا و شیوع همه‌گیری ویروس کرونا تغییرات چشمگیری را در روابط تجاری ترکیه و ایران به همراه داشته است.🔹 از زمان خروج از برجام آمریکا و کاهش صادرات نفت ایران، هزاران ایرانی دارایی‌های‌شان را به بخش املاک ترکیه منتقل کرده‌اند.🔹 امسال برای نخستین بار ایرانی‌ها از عراقی‌ها به عنوان بزرگترین خریداران خانه در ترکیه پیش افتاده‌اند و چندین ماه است که این جایگاه برتر را حفظ کرده‌اند.

انتهای خبر

0
0