اقتصاد نیوز
1401/06/02
14:52
🔴 آمار کرونا - چهارشنبه ۲ شهریور ▫️مبتلایان جدید: ۲۶۶۷ نفر ▫️نفرجانباختگان: ۴۵ نفر ▫️مجموع واکسن تزریق شده: ۱۵۳.۸۱۲.۲۶۷ دُز @EghtesadNews_com

🔴 آمار کرونا - چهارشنبه ۲ شهریور▫️مبتلایان جدید: ۲۶۶۷ نفر


▫️نفرجانباختگان: ۴۵ نفر


▫️مجموع واکسن تزریق شده: ۱۵۳.۸۱۲.۲۶۷ دز@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0