بانی فام
1399/10/08
13:12
#وهور (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال1% سود تا محدوده 45798 ریال در صورت نزول قیمت احتمال10% ضرر تا محدوده 40900 ری...

#وهور


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۱٪ سود تا محدوده ۴۵۷۹۸ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۱۰٪ ضرر تا محدوده ۴۰۹۰۰ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب کاهش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0