کدال۳۶۰
1399/09/17
10:30
#حسینا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - قبولی در مناقصه بندر شهید بهشتی چابهار- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت توسعه خدم...

#حسینا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - قبولی در مناقصه بندر شهید بهشتی چابهار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سیناشرح رویداد:


در خصوص قبولی در مناقصه بندر شهید بهشتی چابهار که زمان شروع قراداد از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ می باشد و بخش ثابت درآمد ۲۵۰۰۰ یورو ماهانه می باشد و بخش متغیر آن متاثر از حجم عملیات می باشد. سایر توضیحات تکمیلی در قالب نامه پیوست ارایه می گردد.
۱۳۹۹-۰۹-۱۷ ۱۰:۲۹:۴۹ (۷۰۰۶۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0