آریاسهم
1399/08/18
10:14
بررسی عملکرد #شپدیس: در مهر ماه افزایش 61 و 9 درصدی نرخ فروش #اوره حمایتی و صادراتی در کنار افزایش 22 درصدی مقدار فروش به جهش 40 درصدی درآمد نسبت ...

بررسی عملکرد #شپدیس:در مهر ماه افزایش ۶۱ و ۹ درصدی نرخ فروش #اوره حمایتی و صادراتی در کنار افزایش ۲۲ درصدی مقدار فروش به جهش ۴۰ درصدی درآمد نسبت به ماه گذشته منجر گردیده، در مورد محصول اوره نکته مهم و اثر گذار بحث شیوع کرونا در دو بازار اصلی #هند و #برزیل هست که می تواند در روند ماه‌های آتی موثر باشد.🔗 جزییات بیشتر

انتهای خبر

0
0