کانال کدال
1399/12/05
12:55
📊 نماد : لوتوس 📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه 🏭 شرکت: تامين سرمايه لوتوس پارسيان 🔸 سرمایه فعلی: 6,000,000 میلیون ریال 🔷 مبلغ افزایش سرمایه: 3...

📊 نماد : لوتوس📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه🏭 شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان🔸 سرمایه فعلی: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال✅ درصد افزایش سرمایه: ۵۰ درصد🔰 منبع تامین افزایش سرمایه:◀️از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#لوتوس #افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۲:۵۲:۰۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0