کارگزاری آبان
1401/02/21
08:47
📊#تمحرکه اطلاعیه 1401/02/20 *ماشین سازی نیرو محرکه* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ال...

📊#تمحرکه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰


*ماشین سازی نیرو محرکه*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


شرح تغییرات:اطلاعیه قبلی بجای اینکه در فرم نتایج شرکت در مناقصه اطلاع رسانی می شد در فرم نتایج برگزاری مناقصه اطلاع رسانی شده بود.


دلایل تغییرات:تغییر در فرم ارسالی اطلاعات
انتهای خبر

0
0