پایگاه خبری انتخاب
1399/10/07
14:20
رییس جامعه مدرسین: 🔹 بعضی از طلبه ها زمان شناس نیستند؛ با یک موضع گیری نابجا، جامعه را بهم می‌ریزند جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002U9h 🆔 @Entekhab_ir

رییس جامعه مدرسین:


🔹 بعضی از طلبه ها زمان شناس نیستند؛ با یک موضع گیری نابجا، جامعه را بهم می‌ریزندجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲U۹h


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0