کدال۳۶۰
1401/02/28
13:50
#خاهن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) ▪️ شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل...

#خاهن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)▪️ شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۱,۰۳۴,۹۸۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷٪ افزایش داشته است.▪️«خاهن» با سرمایه ثبت شده ۱۴,۴۱۸,۶۰۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۴,۸۸۶,۷۰۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۲۸ ۱۳:۵۰:۰۷ (۸۸۲۷۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0