نوآوران امین
1399/09/05
17:04
✅ #سهامدارن_عمده بیشترین افزایش درصد مالکیت سهامدارن عمده (بورسی و فرابورسی) نسبت به روز معاملاتی قبل. 1399/09/05 17:04 http://market.nadpco.com

✅ #سهامدارن_عمده


بیشترین افزایش درصد مالکیت سهامدارن عمده (بورسی و فرابورسی) نسبت به روز معاملاتی قبل.


۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۷:۰۴


http://market.nadpco.com
انتهای خبر

0
0