تحلیل برای سود
1400/10/13
12:17
به اطلاع مي رساند،با توجه به اختلال زيرساخت سامانه معاملات بازگشايي نمادهاي معاملاتي «فارس، پارسان، غچين، وليز، ختور، شپديس» به روز معاملاتي بعد مو...

به اطلاع می رساند،با توجه به اختلال زیرساخت سامانه معاملات بازگشایی نمادهای معاملاتی «فارس، پارسان، غچین، ولیز، ختور، شپدیس» به روز معاملاتی بعد موکول گردید.


انتهای خبر

0
0