بورس۲۴
1400/10/29
17:11
رشد ۵۸ درصدی درآمدها در «پارسان»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان گزارش عملکرد ۳ ماهه خود را منتشر کرد که بر اساس آن برای هر سهم ۶ ریال سود محقق کرد.

رشد 58 درصدی درآمدها در «پارسان»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در ۳ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۶ ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره مشابه قبل ۴ ریال زیان ساخته بود. پارسان در این دوره به درآمد عملیاتی ۵۸ میلیارد تومانی دست یافت که با رشد۸۳ درصدی همراه بود.

پارسانن
انتهای خبر

0
0