نوآوران امین
1401/03/19
15:41
فراورده های تزریقی و دارویی ایران(#دفرا) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 90 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 م...

فراورده های تزریقی و دارویی ایران(#دفرا)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۹۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۷۷۳,۰۱۱ میلیون ریال به مبلغ ۵,۲۷۶,۱۷۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۹۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۲۲۸۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0