خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/25
10:55
- افزایش ارزش معاملات در این محدوده های قیمت و بعد از این ریزش ها نکته مثبتی است.

- افزایش ارزش معاملات در این محدوده های قیمت و بعد از این ریزش ها نکته مثبتی است.


انتهای خبر

0
0