بولتن اقتصادی
1400/05/29
19:04
یک اپیدمیولوژیست: در مقابله با کرونای دلتا به موقع عمل نشد حمید سوری: موج اخیر فراگیری کرونا از غرب هرمزگان آغاز شد و به دلیل تاخیر در مقابله و کم...

یک اپیدمیولوژیست: در مقابله با کرونای دلتا به موقع عمل نشدحمید سوری: موج اخیر فراگیری کرونا از غرب هرمزگان آغاز شد و به دلیل تاخیر در مقابله و کم توجهی به محدودیت های اعلام شده، کانون های جدیدی در مناطق دیگر شکل گرفت.

انتهای خبر

0
0