نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/11
10:14
ولی واقعا اینبار بورس ایران باید تاثیرش رو بزاره تو انتخابات امریکا، با این همه منفی که ما خوردیم بایدن گُه میخوره از صندوق درنیاد. @mortezaebad

ولی واقعا اینبار بورس ایران باید تاثیرش رو بزاره تو انتخابات امریکا، با این همه منفی که ما خوردیم بایدن گه میخوره از صندوق درنیاد.@mortezaebad

انتهای خبر

0
0