مهدی ساسانی
1399/08/25
11:26
شما کبریت را روشن کن بنداز تو انبار بقیه اش خودش اتیش میگیره نگران نباش چون میدونم الان میخواهید بیایید و بگید "اینقدر حقوقی خریده در مقابل این...

شما کبریت را روشن کن بنداز تو انبار بقیه اش خودش اتیش میگیره نگران نباشچون میدونم الان میخواهید بیایید و بگید "اینقدر حقوقی خریده در مقابل اینقدر فروش" این جمله بالا را عرض کردم


ما منکر حمایت حقوقی هایی که این مدت برای متعادل کردن بازار تلاش میکردند و میکنند نیستیم


مشکل با ان دسته حقوقی هاو صندوق هایی است که شروع کننده اتفاقاتی مثل امروز بودند و هستند و نهاد ناظری که مدام حرف درمانی میکند فقط

انتهای خبر

0
0