مبین تحلیل
1399/09/05
08:48
📌#پیش_گشایش 🔸صفوف خرید بازار: #ولپارس، #وتوکا، #آبین و #سامان .... 🔸صفوف فروش بازار: #خصدرا، #لکما، #شستا #فوکا و.... ➖➖➖➖➖➖➖

📌#پیش_گشایش🔸صفوف خرید بازار: #ولپارس، #وتوکا، #آبین و #سامان ....


🔸صفوف فروش بازار: #خصدرا، #لکما، #شستا #فوکا و....


➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0