کانال کدال
1400/08/19
16:01
📊 نماد : بایکا 📑 موضوع: معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 🏭 شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران 📋 مشاهده اطلاعیه ...

📊 نماد : بایکا📑 موضوع: معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره🏭 شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#بایکا #تغییر_در_ترکیب ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0