سیگنال طلایی
1400/08/26
08:18
🔷#واچ_لیست 🔶#بالاس 🔶#غپونه 🔶#انرژی۳ 🔶#غگرجی 🔶#غویتا 🔶#سپیدار 🔷بررسی کنید در صورت خوب بودن تابلو و تکنیکال و شرایط بازارمیتونید نوسان بگیرید 🔷

🔷#واچ_لیست🔶#بالاس


🔶#غپونه


🔶#انرژی۳


🔶#غگرجی


🔶#غویتا


🔶#سپیدار🔷بررسی کنید در صورت خوب بودن تابلو و تکنیکال و شرایط بازارمیتونید نوسان بگیرید 🔷

انتهای خبر

0
0