کانال عرضه‌ی اولیه
1399/10/09
08:43
دژپسند: صندق دارا دوم تا پایان سال عرضه می‌شود ▫️فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی: 🔹در صدد تسریع انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی در ...

دژپسند: صندق دارا دوم تا پایان سال عرضه می‌شود▫️فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی:🔹در صدد تسریع انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری و باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم.🔹کمیته ای تشکیل شده با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان دقیق صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌ها را تعیین می کند و اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک تا پایان سال عرضه می شود.🔹تجربه دنیا ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است.🔹ما از واگذاری ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود.🔹بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست گذاری و نظارت، افزایش می یابد./ ایرنا✿⇜⇝✿


@Arzeh۱avalieh۱

انتهای خبر

0
0