کدال۳۶۰
1401/05/30
10:03
#رمپنا لغو آگهی دعوت به مجمع لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت گروه مپنا - نماد: رمپنا پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1401/05/20 در خصوص دعوت...

#رمپنا


لغو آگهی دعوت به مجمعلغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت گروه مپنا - نماد: رمپناپیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۰:۰۴:۴۶ (۹۲۶۶۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0