بورس۲۴
1400/09/17
11:15
«ثباغ» در ۱۲ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) برای هر سهم سودی بالغ بر۲۶۲ ریال، را داشته است که روند افزایشی داشته و ۴۸ میلیارد تومان سودناخالص داشته که نسبت دوره مشابه رشد ۲۲ درصدی را داشته و ۳۵ میلیارد تومان هم سود داشته که نسبت به دوره مشابه رشد ۲۱ درصدی پیش رو داشته است.

انتهای خبر

0
0