مبین تحلیل
1400/01/08
10:32
#گزارش_بازار 🔸نمادهای که بیشترین ارزش خرید توسط حقیقی ها را به خود اختصاص دادند آمار برحسب میلیارد تومان می باشد 🔸#خساپا 285 میلیارد تومان ...

#گزارش_بازار
🔸نمادهای که بیشترین ارزش خرید توسط حقیقی ها را به خود اختصاص دادندآمار برحسب میلیارد تومان می باشد🔸#خساپا ۲۸۵ میلیارد تومان هم اکنون بیشتراز هر نمادی توسط حقیقی ها خریداری شده است.


➖➖➖➖➖انتهای خبر

0
0