نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/11/08
12:05
کندل روزانه شاخص کل در حال ثبت شادو پایینی است که سبب خواهد شد بازار شنبه مثبت شروع شود . شادو های بالایی روز بعد را م...

کندل روزانه شاخص کل در حال ثبت شادو پایینی است که سبب خواهد شد بازار شنبه مثبت شروع شود .شادو های بالایی روز بعد را منفی و شادو های پایینی روز بعد را مثبت میکنند.انتهای خبر

0
0