مهدی افضلیان
1399/08/20
09:14
#بازار کم کردن میانگین قیمت در سهم زمانی باید اتفاق بیفتد که بازار دارای یک ترند نرمال و یا با رخ صعود باشد. در بازار نزولی کم کردن میانگین بد ت...

#بازارکم کردن میانگین قیمت در سهم زمانی باید اتفاق بیفتد که بازار دارای یک ترند نرمال و یا با رخ صعود باشد.در بازار نزولی کم کردن میانگین بد ترین کار ممکن است.بهتر است تا ثبات بازار صبر کنید.@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0