بورس پرس
1401/02/19
09:52
مجوز افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی "ومعادن" از دو محل صادر شد

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مجوز افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی را از دو محل سود و مطالبات و آورده نقدی گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مجوز افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.


براین اساس، "ومعادن" سرمایه فعلی را از ۸.۴ به ۱۹.۲ هزار میلیارد تومان می رساند. ۴.۴ هزار میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و ۶.۴ هزار میلیارد تومان دیگر از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف ا صلاح ساختار مالی و جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر می شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0