نبسا
1399/11/13
10:59
#نبض_بازار #کترام پس از اصلاح قیمتی سنگین در منطقه حمایت تکنیکالی خود با افزایش تقاضا رو به رو شده است

#نبض_بازار#کترام


پس از اصلاح قیمتی سنگین در منطقه حمایت تکنیکالی خود با افزایش تقاضا رو به رو شده است

انتهای خبر

0
0