کانال کدال
1400/08/24
12:15
📊 نماد : سپرده 📑 موضوع: معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) 🏭 شرکت: سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ☑️دلایل اصلاح:اطل...

📊 نماد : سپرده📑 موضوع: معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)🏭 شرکت : سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه☑️دلایل اصلاح:اطلاعیه قبلی به این علت که تصویر صورت جلسه هیات مدیره معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره پیوست نبوده اصلاح گردیده است.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#سپرده #تغییر_در_ترکیب ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0