بتاسهم
1401/01/14
23:23
#اعتلا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/01/24 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان 16 آذر – ساختمان جديد دانشکده ...

#اعتلا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان ۱۶ آذر – ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0