صدای بورس
1401/02/24
00:53
📊سهم پیشنهادی امروز 📌نماد: #حفاری 💵قیمت روز: 4,884 ریال 💰هدف قیمتی : 5,500 ریال 📝دلایل: احتمال لغو تحریم ها 📆افق زمانی: بلند مدت 🧮سهم از پرتفوی: 1...

📊سهم پیشنهادی امروز📌نماد: #حفاری


💵قیمت روز: ۴,۸۸۴ ریال


💰هدف قیمتی : ۵,۵۰۰ ریال


📝دلایل: احتمال لغو تحریم ها


📆افق زمانی: بلند مدت


🧮سهم از پرتفوی: ۱۰ درصد📍پیشنهاد دهنده: شرکت سبدگردان کاریزما📌همتون ساکت بنشینین میخوام خاطره بگم براتون😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😜😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕نمیگم اون وسطی مسخره بازی درآورد نمیگم.😐😂🆔 @channeleshadi

انتهای خبر

0
0