کدال۳۶۰
1401/06/01
13:49
#اردستان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت سیمان اردستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 507,112 میلیون ری...

#اردستان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت سیمان اردستان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۵۰۷,۱۱۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۴٪ افزایش داشته است.▪️«اردستان» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۳۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۹۷۲,۱۸۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۳:۴۹:۵۷ (۹۲۷۹۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0