آواتحلیل
1399/10/04
15:22
#بررسی_گزارش_کدال #دزهراوی ✅ شرکت داروسازی زهراوی در آذر ماه حدود ۶۸ میلیارد تومان فروش داشته که حدود ۱۰ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. ...

#بررسی_گزارش_کدال #دزهراوی✅ شرکت داروسازی زهراوی در آذر ماه حدود ۶۸ میلیارد تومان فروش داشته که حدود ۱۰ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.✅ این شرکت در آذر ماه ۸۵ میلیون عدد کپسول مایع فروخته که نسبت به ماه گذشته ۷۳ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ فروش کپسول مایع در آذر ماه نسبت به ماه گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش را نشان می دهد.✅ در نهایت در ۹ ماهه نخست سال مالی جاری، ۳۹۰ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.قیمت سهم ۱۴۸۷ است و در یک ماه گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است.انتهای خبر

0
0