تحلیل برای سود
1400/10/26
22:07
📜برخی اخبار برگزیده سامانه کدال در تاریخ 26 دی‌ماه 1400 🔷 #خبازرس 🔹موضوع: نتايج برگزاري مناقصه 🔹شرح مزایده: انجام خدمات نمونه برداری و بازرسی از ف...

📜برخی اخبار برگزیده سامانه کدال در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰🔷 #خبازرس


🔹موضوع: نتایج برگزاری مناقصه


🔹شرح مزایده: انجام خدمات نمونه برداری و بازرسی از فراورده های دریافتی و بازتحویلی در محل خود واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه


🔹نحوه اجرای قرارداد و مبلغ آن: تاریخ شروع قرارداد از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ با مبلغ ۴۲.۸۰۸.۰۴۳.۸۵۰ ریال می باشد.
🔷 #خدیزل


🔹موضوع: نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت


🔹 توضیح: نظر به اینکه پیرو مبایعه نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ و افشائ صورت گرفته در سامانه کدال به شماره ۷۶۵۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ مقرر بود قطعه زمینی واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمانی سپهر: در قبال واگذاری ملک بلوار صبا گروه بهمن و مابقی پرداخت نقد جهت توسعه فعالیت خدمات پس از فروش این شرکت بنام شرکت بهمن دیزل گردد و باتوجه به اینکه درحال حاضر شرکت بهمن دیزل جهت توسعه فعالیت در جستجوی زمینی با موقعیت مکانی بهتری می باشد و همچنین با عنایت به توافق نامه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ فی مابین گروه بهمن با شرکت بهمن دیزل توافق گردید تا انتقال مالکیت زمین مزبور به نام شرکت گروه بهمن صورت پذیرد.
🔷 #قطران


🔹موضوع: تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه


🔹موضوع قرارداد: تغییر نرخ مواد اولیه ( نفتالین دار ، PFO پترشیمی ) قیمت قبلی : ۹۲۹۰۷ ریال و قیمت جدید : ۱۰۳۴۹۷ ریال

انتهای خبر

0
0