سلامت بورس
1399/08/18
08:53
از بین سهم های وجود هم کاوه در کف قبلی خودش ارزنده و خریدنیه به شرطی که نشانه های برگشت نمایان بشه....

از بین سهم های وجود هم کاوه در کف قبلی خودش ارزنده و خریدنیه به شرطی که نشانه های برگشت نمایان بشه....


انتهای خبر

0
0