آواتحلیل
1400/09/07
14:20
#بررسی_گزارش_کدال #ذوب ✅ ذوب در آبان ماه فروش حدود 3 هزار میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل 4 درصد کاهش داشته است. ✅ مقدار فروش ...

#بررسی_گزارش_کدال #ذوب✅ ذوب در آبان ماه فروش حدود ۳ هزار میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل ۴ درصد کاهش داشته است.✅ مقدار فروش کل محصولات در تیر ماه ۲۰۳ هزار تن گزارش شده است که این عدد برای ماه گذشته ۱۹۶ هزار تن بوده است.✅ نرخ فروش تیر آهن در آبان ماه برابر با ۱۴۸ میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته ۱ درصد افزایش داشته است.✅ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به حدود ۲۲.۲ هزار میلیارد تومان میرسد که ۹۶ درصد بیشتر از سطح فروش در مدت مشابه سال گذشته است. مقدار فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است.📉 آخرین قیمت سهم حدود ۳۶۰ تومان بوده و نسبت به یک ماه گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.انتهای خبر

0
0