پارسیس تحلیل
1399/09/18
18:00
#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته سوم آذر 1399 به 757 میلیون دلار رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته سوم آذر ۱۳۹۹ به ۷۵۷ میلیون دلار رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0