همفکران
1401/04/02
11:30
#مجمع #کماسه 📌به گزارش همفکران مجمع تامین ماسه ریخته گری عمومی عادی سالیانه در حال برگزاری است. مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:...

#مجمع


#کماسه📌به گزارش همفکران مجمع تامین ماسه ریخته گری عمومی عادی سالیانه در حال برگزاری است. مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:✅ درخصوص کاهش ارزش سرمایه گذاری های شرکت مبلغی در صورت مالی جاری نظر گرفته نشده است، اما بر اساس تغییرات در این مبلغ ذخیره مورد نظر در سال ۱۴۰۱ صورت خواهد پذیرفت.
✅ در خصوص دعوی دو نفر از اهالی فیروزکوه مبنی بر ابطال سند مالکیت ۵۵ هزار متر مربع از زمین های شرکت در دادگاه بدوی رای به ضرر شرکت داده شده است و در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی می باشد.✅ در این جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.✅ قطعی برق در صنعت ریخته گری در سال گذشته بسیار آسیب زا بوده است.✅ شرکت در حوزه سیلیس رقیب ندارد.✅ روند وصل مطالبات از ۵۹ روز به ۵۳ روز رسیده است.✅ دفتر اداری برای شرکت در منطقه سعادت آباد تهیه شده است که احتمالا در مهرماه سند زده خواهد شد. که از دو جنبه داشتن دفتر اداری و داشتن یک وثیقه معتبر برای دریافت تسهیلات برای شرکت حائز اهمیت می باشد.✅ جابجایی کارخانه و افزایش ظرفیت تولید در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که پس از تعیین تکلیف ملک اداری اقدام خواهد شد.
📌 در مجمع عمومی عادی سالیانه تامین ماسه ریخته گری ۳۰ ریال به ازای هر سهم (حدود ده درصد) تقسیم سود تصویب شد.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0