پارسیس تحلیل
1400/12/16
21:00
#خالص_ارزش_دارایی #کروی ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی کروی با 48 درصد NAV ارزنده تر از همیشه 🔗برای مشاهده ...
انتهای خبر

0
0