تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/24
09:51
مهم برای #خودرو 🔹پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش سهام توسط سهامدار عمده به استحضار می رساند سهام شرکتهاي گسترش سرمايه گذاري ايرا...

مهم برای #خودرو🔹پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش سهام توسط سهامدار عمده به استحضار می رساند سهام شرکتهای گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ، سرمایه گذاری سمندو بازرگانی سپهر کیش ایرانیان جهت عملیات بازارگردانی به کد بازارگردان منتقل گردیده است و فروش در بازار صورت نگرفته است.


@Mr۱bourseانتهای خبر

0
0