همفکران
1400/01/16
12:12
📈همانطور که انتظار داشتیم نماد #فملی در مدار مثبت قرار گرفت و سهم در این دقایق در محدوده قیمتی 1232 تومان دنبال می شود.

📈همانطور که انتظار داشتیم نماد #فملی در مدار مثبت قرار گرفت و سهم در این دقایق در محدوده قیمتی ۱۲۳۲ تومان دنبال می شود.


انتهای خبر

0
0